Lokalombyggnad till träningsanläggning

Beställare: Brf Barometern

Storlek: ca 400 kvm

Region: Göteborg

Tidsperiod: 2020–2021

Projektets omfattning

Brf Barometern ville skapa medlemsnytta för sina boende och en tom lokal i två byggdes om till träningsanläggning.

Vårt uppdrag i projektet

Boakts uppdrag var att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag tillsammans med sidoleverantörer. Boakt stöttade med bygglovsansökan och visning för entreprenörer samt kontraktsskrivning.

Uppdraget gick sedan över i ett utförandeskede där Boakt var projektledare åt brf Barometern för att säkerställa att utförandet blev som önskat fram till och med slutbesiktning.