Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Energioptimering

Energikostnader utgör en betydande del av en bostadsrättsföreningens utgifter. Med tanke på det osäkra energiläget och ambitiösa miljömål är det mer kritiskt än någonsin att optimera energianvändningen i fastigheter. Boakts energioptimering erbjuder lösningar för energieffektivisering och optimerad drift, vilket bidrar till både minskade miljöpåverkningar och lägre kostnader.

Genom att engagera våra certifierade energikonsulter får ni tillgång till expertis inom energikartläggning, optimering av nättariffer samt energi- och driftseffektivisering, vilket säkerställer kontroll över el-, värme- och vattenanvändning.

Massor med lampor som hänger från taket

Så här kan ett energibesparingsprojekt gå till

En energikartläggning genomförs

Energikartläggning utgör kärnan i en framgångsrik energihantering. Under ett besök på plats granskar våra specialister byggnadens alla aspekter, inklusive klimatskal och installationer, för att identifiera vad som driver kostnaderna. Genom att analysera energiförbrukningen och dess fördelning i fastigheten, lägger vi grunden för att förbättra energieffektiviteten.

Energi och driftoptimering

Optimering av energi och drift baseras på resultaten från energikartläggningen. Vi tillhandahåller förslag på åtgärder, inklusive kostnadsberäkningar och bedömningar av lönsamheten, för såväl justeringar i befintliga system som för nya investeringar. För att kontinuerligt analysera och justera energianvändningen använder vi marknadens främsta verktyg. Här kan också ingå att vi ser över nättarifferna för att minimera de fasta avgifterna och taxor för el, vatten samt värme.

Övervakning av energiåtgång och rapportering

Övervakning av drift sker digitalt, där tekniska installationer kontinuerligt monitoreras för att identifiera avvikelser. Vi bedömer och åtgärdar fel baserat på de larm som genereras. Dessutom genomför vi årligen minst ett besök på plats, där våra tekniker noggrant undersöker alla installationer för att verifiera deras funktion och skick. Därefter skickas löpande månadsrapporter på avvikelser, larm och utförda åtgärder som sedan följs upp av en årsrapportering där vi följer upp resultatet av energibesparingsprojektet.