Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Teknisk förvaltning & fastighetsskötsel

OM

Fastighetsunderhåll

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel är två termer som ofta används om varandra, men de representerar olika aspekter av fastighetsunderhåll. Medan fastighetsskötsel fokuserar på den dagliga driften och underhållet av en fastighet, avser teknisk förvaltning en mer övergripande och strategisk hantering av fastighetens långsiktiga behov och utveckling. Boakt har möjlighet att erbjuda tjänsterna var för sig eller båda ihop.

Är du nyfiken att veta hur vi kan hjälpa er med en personlig & kompetent förvaltning? Tveka inte att kontakta oss!

En medarbetare med varselväst inspekterar ett hus.

Fastighetsskötsel & utemiljö

I den vardagliga benämningen av fastighetsförvaltning inkluderas vanligtvis ansvarsområden såsom övervakning, skötsel och hantering av fastigheter. Arbetsuppgifterna för en fastighetsskötare innefattar en rad olika aktiviteter relaterade till dessa områden, till exempel:

  • Skötsel av utemiljö och trädgård
  • Hantering av felanmälningar
  • Ansvara för att åtgärda fel och brister
  • Tillsyn och rondering
Grannar som sitter ute på gården och äter varmkorv

Förvaltartjänsten

En teknisk förvaltare fokuserar på omfattande tekniska aspekter, strategisk planering, skötsel av skador, efterlevnad av lagkrav, planering av underhåll, samt anlitande av entreprenörer och mycket mer. Deras arbetsområden inkluderar en rad specialiserade uppgifter inom dessa områden.

Till exempel:

  • Hjälpa styrelsen att uppfylla alla myndighetskrav och att lagstadgade kontroll utförs
  • Projektplanering av underhåll och andra projekt
  • Uppföljning av underhållsplanen
  • Huvudansvar att fel och brister avhjälps
  • Styrelsens förlängda arm som driver igenom de beslut styrelsen beslutar om
  • Kontaktperson gentemot myndigheter och entreprenörer
Vi, Brf Seglaren, känner oss väldigt trygga med att jobba med Boakt och vår förvaltare, han är, i sin roll som förvaltare, professionell, kunnig, engagerad och serviceminded vilket har resulterat i ett stort förtroende från oss.