Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Lekplatsbesiktning

Varje år sker det omkring 19.000 olyckor på lekplatser i Sverige som kräver akutvård vilket belyser vikten av noggrann tillsyn, kontroll och utbildning för att minska antalet olycker. Från och med den 1 januari 1999 krävs årlig säkerhetskontroll av lekplatser enligt en ny europesik standard.

Vilket innebär att ni som fastighetsägare är skyldiga att se till att lekplats som finns på er fastighet uppfyller de krav som finns.

Våra besiktningar sker av certifierade inspektörer enligt ISO 24665:2023 till ett fast pris. Kontakta oss för att boka upp en besiktning.

Ett barn svingar sig i en gunga