Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Drönar­inspektion

Inspektion av fastighet via drönar­flygning

Vi erbjuder inspektion av er fastighet via drönarflygning som genomförs av vår utbildade fjärrpilot. Drönarinspektion är en kostnadseffektiv metod samtidigt som det innebär minsta möjliga påverkan för boende samt undviker säkerhetsriskerna det innebär att beträda exempelvis tak och ställning.

Efter flygning går vår certifierade besiktningsman alltid igenom underlagen från flygningen och om beställaren önskar, upprättar vi protokoll innehållande sammanställning och åtgärdsförslag.

Inspektion av fastighet via drönarflygning

Vid varje drönarflygning hanterar vi följande punkter:

Projektering

Fjärrpiloten identifierar byggnadens geografiska position och säkerställer att flygningen kan genomföras säkert samt kontrollerar om särskilda tillstånd behöver inhämtas. Fjärrpiloten planerar in genomförandet med hänsyn till väderprognoser för att så långt som möjligt flyga drönaren gynnsamma väderförhållanden föreligger.

Genomförande

Före flygningen går fjärrpiloten noggrant igenom egenkontrolldokument och planerar genomförandet från start till landning, så att uppdraget sker säkert och effektivt. Flygningen sker helt enligt beställarens önskemål men vår fjärrpilot noterar också eventuella brister eller förbättringsåtgärder som varit svåråtkomliga för fastighetsägaren.

Slutförande

Vår certifierade besiktningsman går tillsammans med fjärrpiloten igenom underlagen från flygningen. Om beställaren önskar en rapport sammanställs och överlämnas denna. Vi erbjuder dessutom alltid våra kunder en fysisk genomgång av rapporten om så önskas.