Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Entreprenad­besiktning

Vad är entreprenad­besiktning?

En entreprenadbesiktning utförs för att säkerställa att ett byggprojekt följer rådande svenska branschregler och utförs i enlighet med gällande kontrakt. Det är alltid en god idé att få entreprenadbesiktning utförd för att garantera att projektet håller hög kvalitet, i synnerhet om entreprenaden utförs av en tredje part. På så sätt kan fel och brister åtgärdas i god tid och bygget fortsätta på ett korrekt sätt.

Entreprenadbesiktning kan utföras på mindre tillbyggnader såväl som stora byggprojekt som tar många år att färdigställa. En besiktning av entreprenad kan tillkallas under olika stadier av byggnadsprocessen och går de under olika namn:

Förbesiktning

Slutbesiktning

Kompletterande slutbesiktning

Garantibesiktning

Särskild besiktning

Efterbesiktning

Överbesiktning

Vilken typ av entreprenadbesiktning som är lämpligast beror på typ och storlek av ert projekt. För stora byggprojekt utförs med fördel ett flertal olika besiktningar för att garantera ett optimalt slutresultat, vilket även kan inkludera löpande kontroller för att minimera fel och brister i slutbesiktning. För en mindre entreprenad kanske det till och med räcker med enbart slutbesiktning.

Vi är certifierade via RISE och medlemmar i SBR för att säkerställa kompetens och den trygghet som ska finnas vid en besiktning.

Mattias Schwerdfeger
Av RISE certifierad besiktningsman
Certifikat nr: C002356
medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp

Entreprenadsbesiktning