Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Ekonomisk förvaltning

TJÄNSTEBESKRIVNING

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning utgör en central del av fastighetsförvaltning och kräver en kombination av expertis och tid. Vårt team av ekonomer besitter den nödvändiga skickligheten för att omfattande hantera ekonomin för allt från bostadsrättsföreningar till fastighetsbolag av olika storlekar. Genom att välja oss får ni tillgång till en dedikerad ekonom som engagerar sig i intäktsanalyser, kostnadskontroller, flerårsbudgetering och uppföljning av resultat. Vi strävar efter att inte enbart sköta era ekonomiska ärenden utan även att identifiera förbättringsområden och möjligheter till kostnadseffektivisering. Vi vill vara en aktiv förvaltare som alltid är förutseende i förvaltningen.

Är du nyfiken att veta hur vi kan hjälpa er med en personlig & kompetent förvaltning? Tveka inte att kontakta oss!

Vårt team hanterar allt från budgetering och årsredovisningar till korrespondens, fakturahantering och aviutskick, allt med effektivitet och tillförlitlighet, samtidigt som vi följer aktuella lagar och bestämmelser. Vi erbjuder även juridisk rådgivning och kan delta i er årsstämma vid behov. Vår flexibla tjänsteportfölj möjliggör skräddarsydda lösningar anpassade efter just er bostadsrättsföreningens unika behov och önskemål, för att säkerställa en optimal ekonomisk förvaltning.

En person hjälper en annan med ekonomiska handlingar