Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Felanmälan / Beställning