Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Projektledning

Hos Boakt har vi projektledare som är specialister inom alla områden av fastighetsprojekt. Våra projektledare, med sin omfattande erfarenhet, styr projekt från start till slut. Vi kombinerar en djupgående expertis med en heltäckande projektledningsroll, anpassad för såväl omfattande fastighetsprojekt som mindre initiativ. Våra kunder spänner från stora byggherrar till mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Våra projektledare agerar som er centrala kontaktpunkt, vilket effektiviserar processen och minimerar risken för missförstånd. Med oss får ni ett projekt lever upp till de alla krav som finns gällande projekttid, ekonomi och kvalitet men även också efterlever alla relevanta lagar och regler. En projektledare kan hjälpa till med till exempel:

  • Underhållsprojekt av tak, fasad, fönster eller balkonger
  • Genomföra ett omfattande stambyte
  • Vind eller lokalkonverteringar
  • Installera solceller eller laddstolpar
Solceller på ett hustak

Projektledarens roll

Projektledarens roll kan vara att enbart göra förstudier som styrelseunderlag eller driva ett projekt från start till slutbesiktning med upphandlingar och kontraktskrivningar. Vi har flera exempel och goda referenser på utförda projekt.

Står ni inför ett större projekt och behöver stöd så är du välkommen att höra av dig till oss för hjälp även om vi inte ansvarar för er förvaltning idag. Tveka inte att kontakta oss!

Projekt brukar delas upp i följande delar:

Projektering

I första steget går projektledaren tillsammans med beställaren igenom vad som ska göras, ibland behövs en djupare utredning för att klargöra behovet. Projektledaren kan även identifiera möjligheter att slå ihop flera moment i samma projekt och på så vis få ett mer lönsamt projekt.

Upphandling och kontraktshandlingar

När omfattningen är klargjord skrivs de handlingar som behövs för just ert projekt, Detta kallas för förfrågningsunderlag och kan bestå av flera delar. Därefter skickas dessa handlingar ut till entreprenörer som utför det efterfrågade arbetet för anbudslämning. När anbuden/priserna är inkomna sammanställer projektledaren dessa för att det ska bli enkelt för er att välja leverantör och se skillnader i deras anbud och organisation. När ni valt leverantör tar projektledaren fram kontraktshandlingar som signeras av parterna.

Byggledning

När dokumenten är klara och förutsättningarna beslutade startar arbetet, Projektledaren håller i start och byggmöten regelbundet för att säkerställa arbetet fortgång. Projektledaren närvara på arbetsplatsen och kontrollera arbetet löpande.

Besiktning

När arbete nått sitt slut eller nått ett delmoment ska arbetet besiktigas, detta för att identifiera eventuella avvikelser/brister och starta garantitiden. En entreprenadbesiktning ska utföras av en sakkunnig och besiktningen dokumenteras i ett utlåtande som utformas enligt rådande regelverk. Boakt har besiktningsmän som är certifierade av RISE som är en kvalitetsstämpel för parterna.