Byte av fönster

Beställare: Brf i Göteborg

Region: Göteborg

Projektets omfattning

Byte av ca 1000 fönster inklusive sanering av asbest

Vårt uppdrag i projektet

Boakts uppdrag var att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag, varpå visning för entreprenörer samt kontraktsskrivning gjordes. Uppdraget gick sedan över i ett utförandeskede där Fastighetskonsult i väst var projektledare åt beställaren för att säkerställa att utförandet blev som önskat.