Återvinning av värme i flerfamiljshus

Beställare: Brf Seglaren

Region: Göteborg

Storlek: 415 lgh

Tidsperiod: Juni 2021 tom december 2022

Projektets omfattning

Brf Seglaren valde att fortsätta med ombyggnaden av sina fastigheter efter pilotprojektet tidigare år. Projektet gick ut på att fastigheterna byggdes om från ett klassiskt frånluftsystem där den varma luften blåstes ut på taket till att installera värmepumpar som tar vara på energin i luften för att förvärma radiatorkretsen och på så vis minska inköp av fjärrvärme.

Vårt uppdrag i projektet

Boakts uppdrag var att tillsammans med fastighetsägaren samordna sidokonsulter för framtagande av systemhandling för att slutligen kontraktera en entreprenör. Uppdraget övergick sedan till projektledning av entreprenaden från byggstart till slutgiltig besiktning.