Drönarinspektion tak och okulär besiktning vid Brf Slätten 3

Beställare: Brf Slätten 3

Region: Göteborg

Tidsperiod: Januari 2022 tom Januari 2022

Projektets omfattning

Brf Slätten 3 önskade en inspektion av föreningens tak och vindsutrymme. Uppdraget omfattade en överflygning med drönaren kompletterat med en inspektion av vindsutrymmet.

Vårt uppdrag i projektet

Boakt utförde en drönarsinspektion och okulär kontroll av vindsutrymmet. Protokoll innehållande åtgärdsförslag upprättades och överlämnades till beställaren.