Byte av sophus brf Seglaren

Beställare: Brf Seglaren

Storlek: 4 kärlhus

Region: Göteborg

Tidsperiod: November 2021 tom mars 2022

Projektets omfattning

Fastighetsägaren hade problem med skadedjur och hanteringen av boendes avfall vilket föranledde till en översyn av behovet för avfallet och markytan. Projektet ledde till möjligheten att minska antalet kärl placerade i nya kärlhus samt nya cykelparkeringar för att möta en ökad efterfrågan.

Vårt uppdrag i projektet

Boakts uppdrag var att först se möjligheten till att minska antal kärl och sedan upphandla samt projektleda markarbete, nya kärlhus och cykelställ.