FX installation brf Seglaren

Beställare: Brf Seglaren

Storlek: 415 lgh

Region: Göteborg

Tidsperiod: Juni 2020 tom december 2020

Projektets omfattning

Brf Seglaren såg stora mängder energi gå outnyttjade. Projektet gick ut på att fastigheterna byggdes om från ett klassiskt frånluftsystem där den varma luften blåstes ut på taket till att installera värmepumpar som tar vara på energin i luften för att förvärma radiatorkretsen och på så vis minska inköp av fjärrvärme.

Vårt uppdrag i projektet

Boakts uppdrag var att tillsammans med fastighetsägaren samordna sidokonsulter för framtagandet av förfrågningsunderlag. Vidare upphandlade och kontrakterade Boakt entreprenören efter noggranna jämförelser och graderingar mellan anbudsgivarna. Uppdraget avsåg också projektledning av entreprenaden från byggstart till slutgiltig besiktning.