Dränering brf Parkgatan 8 i Göteborg

Beställare: Brf Parkgatan 8

Region: Göteborg

Tidsperiod: Augusti 2021 tom juni 2022

Projektets omfattning

Den anrika fastigheten som ägs av Brf Parkgatan stod med problem från fukt i källare. Arbetet som utfördes var en komplett omdränering med tilläggsisolerade källarväggar, till detta genomfördes en komplett återställning med nya stengångar och asfalteringar. För att möta framtiden förbereddes även laddstolpar och fiberanslutning.

Vårt uppdrag i projektet

Boakts uppdrag var att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag, varpå visning för entreprenörer samt kontraktsskrivning gjordes. Uppdraget gick sedan över i ett utförandeskede där Boakt var projektledare åt beställaren för att säkerställa att utförandet blev som önskat.