Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Underhållsplaner

Att utforma och följa en underhållsplan är kritiskt för att säkerställa att en fastighet inte bara behåller sitt värde utan också förblir en trygg och trivsam plats för dess invånare. Genom att regelbundet och proaktivt adressera underhållsbehov undviker man inte bara oväntade och ofta höga kostnader för akuta reparationer, såsom vattenskador eller takläckage, utan främjar även en sund livsmiljö. En välutvecklad underhållsplan ger styrelsen en strategisk översikt över kommande underhållsaktiviteter, när dessa bör utföras, och en uppskattning av de tillhörande kostnaderna, vilket gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut om fastighetens skötsel och budgetering.

En pappa och en dotter dansar

Boakt erbjuder en digital underhållsplan som enkelt kan följas upp även när styrelseledamöter byts ut. I Boakts underhållsplan får föreningen:

  • Enkel och lättläst besiktningsrapport
  • Underhållsbesiktning
  • Översyn av de ekonomiska nyckeltal och uppskattade kostnader för kommande underhåll
  • Hjälp att planera kommande underhåll effektivt avseende tid
  • En långsiktig underhållsplan som sträcker sig över 50 år
En medarbetare med varselväst inspekterar ett hus.