Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Underhållsplan

Vi tar fram en underhållsplan anpassad för just din byggnad. En besiktning utförs av besiktningsmän med stor kompetens och en plan för vilket underhåll som byggnaden kräver under de kommande åren tas fram. Planen sträcker sig 50 år framåt i tiden vilket ger en god överblick av kommande underhåll.