Lokalombyggnad till två stycken bostadsrätter

Beställare: Brf Gamla Lundby

Region: Göteborg

Tidsperiod: 2022-01-01 tom 2023-05-30

Projektets omfattning

Brf Gamla Lundby ville ersätta tom lokal till bostadslägenheter.

Vårt uppdrag i projektet

Boakts uppdrag var att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag. Fastighetskonsult i väst stöttade med bygglovsansökan och visning för entreprenörer samt kontraktsskrivning.

Uppdraget gick sedan över i ett utförandeskede där Boakt var projektledare åt brf gamla Lundby för att säkerställa att utförandet blev som önskat fram till och med slutbesiktning. I denna entreprenad krävdes en större ombyggnad utanför för att säkerställa tillgänglighetskraven och ny källartrappa byggdes och i samband med detta genomfördes en dränering.