Fasad och reparationsarbeten

Beställare: Kommunalt fastighetsbolag från Göteborgs Stad

Region: Göteborg

Tidsperiod: Juni 2022 - Augusti 2022

Projektets omfattning

Fasaden hade en omfattade skadebild med mycket sprickor och löst hängande puts som beror på en stålbalk som korroderar och spjälkar putsen. I och med de akuta skadorna krävdes utrivning av fasad och reparationsarbeten.

Vårt uppdrag i projektet

Boakts roll som byggledare i projektet omfattade tillsyn av entreprenörerna som genomförde utrivning av fasad och reparationsarbeten av sockel, fönsterpartier och balkong under utförandeskedet samt genomföra drönarinspektion över skadorna på fasaden.