Takomläggning Brf Parkgatan 8

Beställare: Brf Parkgatan 8

Region: Göteborg

Tidsperiod: Juni 2021 tom augusti 2021

Projektets omfattning

Arbetet som utfördes var en komplett takomläggning på Brf Parkgatan 8. Fastigheten ligger inom ett av Göteborgs kulturbevarande områden vilket ställde höga krav på projektering och utförande.

Vårt uppdrag i projektet

Boakt upprättade förfrågningsunderlag och ordnade visning för entreprenörer samt säkerställde att kontraktet mellan förening och entreprenör kom till stånd. Uppdraget gick sedan över i ett utförandeskede där Boakt var projektledare åt beställaren för att säkerställa att utförandet blev som önskat.