Drönarinspektion balkonger Brf Seglaren

Beställare: Brf Seglaren

Region: Göteborg

Tidsperiod: Maj 2021 tom Augusti 2021

Projektets omfattning

Brf Seglaren beställde av Boakt en okulär besiktning av sina balkonger. Kontroll av betongplatta, armering, räcken och infästningar besiktades särskilt via drönarflygningen och kompletterades med ett antal stickprov inifrån ett antal lägenheter.

Boakt skötte hela processen från avisering till medlemmar och hyresgäster tills protokoll och underlag sändes till styrelsen/beställaren.

Vårt uppdrag i projektet

Boakts uppdrag omfattade inspektion av 258 balkonger samt att förse styrelsen med protokoll och underlag.