Markentreprenad Skandia Fastigheter

Beställare: Skandia Fastigheter

Region: Mölndal

Tidsperiod: Maj 2021 tom sept 2021

Projektets omfattning

Skandia Fastigheter önskade en upprustning av sin gårdsplan och anlitade Fastighetskonsult i väst för projekteringen samt projektledningen. Arbetet innefattade renovering av ytskikt, sarg, linjemålning, basketkorgar och bandymål.

 

Vårt uppdrag i projektet

Boakt upprättade förfrågningsunderlag, upphandlade och kontrakterade entreprenören efter noggranna jämförelser och graderingar mellan anbudsgivarna.

Uppdraget avsåg också projektledning av entreprenaden från byggstart till slutbesiktning.