Dränering Brf Teknologen i Göteborg

Beställare: Brf Teknologen

Storlek: 2935 kvm fastighet

Region: Göteborg

Tidsperiod: Oktober 2021 tom maj 2022

Projektets omfattning

Entreprenaden innebar flertalet speciallösningar vid förläggningen av dräneringen då bland annat bergsknallar påträffades i anslutning till huskroppen. Arbetet var en komplett nydränering innefattande bland annat förberedelse för duplikatsystem, tilläggsisolererade källarväggar och förberedelse för laddplatser.

Vårt uppdrag i projektet

Boakt säkerställde att entreprenören kontrakterades, kontrollerade att nödvändiga tillstånd från myndigheter och kommun upprättades.

Uppdraget gick sedan över i ett utförandeskede där Boakt var projektledare åt beställaren.