Byte av låssystem

Beställare: Brf Seglaren

Storlek: 250 dörrar

Region: Göteborg

Tidsperiod: November 2021- mars 2022

Projektets omfattning

Fastighetsägaren ville modernisera sitt låssystem och öka tryggheten för sina boende, samtliga allmänna utrymmen byggdes om till Iloq. 

Vårt uppdrag i projektet

Fastighetskonsult i västs uppdrag var att ta sammanställa ritningsunderlag och inventera dörrar för att få en uppfattning om projektets storlek. Därefter tog Fastighetskonsult i väst in flertalet anbud för byte och slutligen kontrakterade en leverantör.

Fastighetskonsult i väst var med i hela projektet och ansvarade för att förväntat resultat uppnåddes.