Byte av låssystem

Beställare: Brf Seglaren

Storlek: 250 dörrar

Region: Göteborg

Tidsperiod: November 2021- mars 2022

Projektets omfattning

Fastighetsägaren ville modernisera sitt låssystem och öka tryggheten för sina boende, samtliga allmänna utrymmen byggdes om till Iloq. 

Vårt uppdrag i projektet

Boakts uppdrag var att ta sammanställa ritningsunderlag och inventera dörrar för att få en uppfattning om projektets storlek. Därefter tog Boakt in flertalet anbud för byte och slutligen kontrakterade en leverantör.

Boakt var med i hela projektet och ansvarade för att förväntat resultat uppnåddes.